1. Polska 18 lotów
2. Hiszpania 8 lotów
3. Francja 4 loty
4. Niemcy 4 loty
5. Norwegia 4 loty
6. Bułgaria 2 loty
7. Holandia 2 loty
8. Malta 2 loty
9. Portugalia 2 loty
10. Stany Zjednoczone 2 loty
11. Węgry 2 loty
12. Włochy 2 loty
13. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty